Kilka rodzajów gruntów

W każdym projekcie określa się sposób posadowienia bu­dynku, przystosowany do nośności gruntu, którą w pro­jektach gotowych zakłada się na przeciętnym poziomie. Rzeczywiste warunki gruntowe na działce mogą odbiegać od tych przyjętych w projekcie, jeśli są od nich znacznie gorsze, konieczna jest czasem zmiana rodzaju fundamentowania. To, że działka jest budowlana, nie znaczy, że da się na niej bez proble­mów wybudować dom. Do poprawnego zaprojektowania fundamen­tów potrzebna jest dobra znajomość warunków gruntowo-wodnych. Dlatego zawsze warto wykonać badania geotechniczne. I to nie tylko zanim powstanie projekt domu, ale często nawet zanim działka zostanie kupiona. Po prostu nie opłaca się ryzykować, że nie będzie się nadawa­ła do zabudowy. Jeśli na sąsiednich działkach nie było problemów z bu­dową domów, można ewentualnie określić warunki gruntowe jedynie na podstawie wywiadu w terenie. Grunty niespoiste, przepuszczalne (np. żwir, piasek) to dobre podłoża pod fundamenty. Są mało ściśliwe, dobrze przepuszczalne dla wody. Osiadają bezpośrednio po pełnym obciążeniu fundamentów – czyli osiadanie ustaje po zakończeniu budowy. Grunty spoiste, słabo przepuszczalne (np. gliny, iły) łatwo się zawilgacają, wskutek czego pęcznieją i wypychają budynek w górę. Są gruntami wysadzinowymi – czyli zwiększają objętość po zamarznięciu zawar­tej w nich wody. Osiadanie gruntów spoistych jest długotrwałe (na­wet do kilku lat) i polega na wypieraniu zawartej w nich wody; może być nierównomierne. Grunty organiczne (np. torfy) również są złym podło­żem pod fundamenty. Po pierwsze, znacznie się odkształcają (a razem z nimi przemieszczają się fundamenty i budynki, co szybko prowadzi do zarysowania, a nawet pękania ich konstrukcji). Po drugie, woda za­warta w tych gruntach zawiera kwaśne związki humusowe, szkodliwe dla betonu i innych materiałów budowlanych. Grunty organiczne można spotkać na terenach, na których dawniej znajdowały się zbior­niki wodne, strumyki i rzeki, natomiast obecnie są to najczęściej łąki. Grunty nasypowe, czyli takie, które zostały przez człowieka przeniesione z miejsca swego naturalnego występowania i złożone bez żadnego za­gęszczenia. Najczęściej grunty nasypowe znajdują się w różnego typu wyrobiskach i zagłębieniach terenu. Bardzo często grunty nasypowe utworzone są z gruntów spoistych. Grunty takie trudno poddają się zagęszczaniu, a w kontakcie z wodą opadową łatwo się uplastyczniają.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Cześć, mam na imię Rozalia i jestem agentem nieruchomości. Od długiego czasu prowadzę tego bloga i jestem bardzo zadowolona z tego, iż tak dużo ludzi go odwiedza. Ciekawostki i informacje ze świata nieruchomości na prawdę robią duże wrażenia! Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *