Okna umożliwiające zatrzymanie ciepła w domu

Energooszczędność to cecha, do której inwestorzy przywią­zują największą wagę. Aż 75% spośród nich wskazuje ją ja­ko najważniejszą przy wyborze okien. Dom o niskim zapotrze­bowaniu na energię potrzebną do ogrzania musi mieć możli­wie dużą szczelność i jak naj­mniej miejsc o słabszej izola­cyjności. A że okna to właśnie takie słabsze termicznie miej­sca, ze szczególną uwagą na­leży podejść do ich zakupu. Podstawowym parametrem, który pozwala określić izola­cyjność termiczną okna, jest współczynnik przenikania cie­pła U [W/(m2-K)]. Według normy maksymalna wartość współczynnika U dla okien w elewacji to 1,8 W/(m2-K) dla strefy klimatycznej I, II i III, oraz 1,7 W/(m2-K) dla strefy IV i V. Nowoczes­ne okna są jednak cieplejsze i mają zdecydowanie niższą, czyli lepszą wartość współ­czynnika U. Okna montowane w domach energooszczędnych powinny mieć współczynnik U nie większy niż 1,3 W/(m2-K), ale nic nie stoi na przeszko­dzie, jeśli będą one jesz­cze cieplejsze – okna pasyw­ne charakteryzują się współ­czynnikiem U nie większym niż 0,8 W/(m2-K). O parametrach całego okna decydują cechy pakietu szy­bowego i profili oraz sposób ich zespolenia, czyli osadze­nia szyby w ramie. Dlatego na korzystne parametry ciep­lne całego okna mają wpływ wartości współczynników je­go poszczególnych elemen­tów składowych. Oczywiście największe znaczenie mają szy­by, bo to przez nie zimą ucieka, a latem napływa najwięcej cie­pła. Najpopularniejsze są szyby termoizolacyjne, w których ta­fle szklą są oddzielone ramką dystansową, a przestrzeń mię­dzy nimi jest wypełniona ga­zem szlachetnym. Najcieplej­sze zestawy dwuszybowe ma­ją współczynnik przenikania ciepła U=0,9-1,0 W/(m2-K), a pakiety trzyszybowe nawet U=0,4-0,6 W/(m2-K). Zewnętrzna szyba może być pokryta warstwą tlenków metali, która powoduje zmniejszenie strat ciepła. Słabym miejscem w pakiecie szybowym jest ramka dystansowa. Służy ona do stabilizowania przestrzeni międzyszybowych i może składać się z elementów łączonych w narożach okiennych. Miejsca łączenia poszczególnych elementów są punktami, przez które ciepło będzie uciekało na zewnątrz. Ciepła ramka powinna się więc składać z jednego giętego elementu. Również sam metal, z którego wykonana jest ramka, sprzyja ucieczce ciepła – lepiej, jeśli będzie to stal nierdzewna, tworzywo sztuczne lub zbrojona taśma butylowa, a nie aluminium charakteryzujące się dużą przewodnością cieplną. Szyby termoizolacyjne mogą być dodatkowo antywłamaniowe, dźwiękoszczelne bądź ornamentowe.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Cześć, mam na imię Rozalia i jestem agentem nieruchomości. Od długiego czasu prowadzę tego bloga i jestem bardzo zadowolona z tego, iż tak dużo ludzi go odwiedza. Ciekawostki i informacje ze świata nieruchomości na prawdę robią duże wrażenia! Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *