Rola i istota dachu

Dach to konieczny element każdego domu. Jeśli ma odpowiedni spadek, kryje pod sobą sporą przestrzeń, którą warto wykorzystać na cele mieszkalne. Dzisiaj, kiedy koszty działek i budowy domów rosną, po­zostawienie pod dachem nie­użytkowej przestrzeni byłoby prawdziwym marnotrawstwem. Możliwość urządzenia miesz­kalnego poddasza nabiera szczególnego znaczenia w ma­łym domu, gdzie liczy się każdy skrawek powierzchni. Użytkowe poddasze korzystnie wpły­wa również na kształt dachu i proporcje niewielkiego domu, bardziej stromy dach sprawia, że budynek jest wyższy, wydaje się więc optycznie większy. Budynek z poddaszem zajmuje mniejszą powierzchnię działki niż parterowy o tej samej po­wierzchni użytkowej. Jest to za­letą szczególnie wtedy, gdy dys­ponujemy małą działką. W po­równaniu z domem partero­wym wnętrze łatwiej podzie­lić na strefę dzienną usytuowa­ną na parterze i nocną, na któ­rą przeznaczamy wyższą kon­dygnację. Jeśli mamy doko­nać wyboru pomiędzy domem z poddaszem użytkowym a pię­trowym – poddasze jest lep­szym rozwiązaniem, gdy parter ma mieć większą powierzchnię niż wyższa kondygnacja. Dom z poddaszem można budować etapami bez szkody dla kom­fortu użytkowania – to kolejna zaleta. Nie oznacza to, że ten typ domu jest zupełnie pozba­wiony wad. Pochyły dach spra­wia, że wysokość pomieszczeń jest różna, tylko w niektórych miejscach poddasza można swobodnie stanąć, w skrajnych bywa on często na tyle niski, że tę powierzchnię wyłącza się z przestrzeni użytkowej. Określenie „dom z podda­szem” kryje w sobie bogactwo rozwiązań: począwszy od naj­prostszych budynków z dwu­spadowymi dachami, przez ko­pertowe i mansardowe, skoń­czywszy na wyszukanych wielopołaciowych. Kształt dachu rzutuje na ilość przestrzeni do zagospodarowania i jej funkcjonalność – w małym do­mu ma to duże znaczenie. Pod najprostszym w konstrukcji dachem dwuspadowym prze­strzenie pod skosami biegną jedynie wzdłuż dwóch prze­ciwległych boków budynku -jest on więc najbardziej ekonomicznym pod względem ilo­ści miejsca kształtem dachu. Pod dachem czterospadowym i wielopołaciowym wszystkie ściany zewnętrzne pomiesz­czeń mają skosy, a wszystkie prostopadłe do zewnętrznych są ścięte. Podejmując decy­zję o wyborze takiego kształ­tu dachu, trzeba pamiętać, że powierzchnia użytkowa pod­dasza może być nawet o 50% mniejsza w stosunku do po­wierzchni podłogi.

Cześć, mam na imię Rozalia i jestem agentem nieruchomości. Od długiego czasu prowadzę tego bloga i jestem bardzo zadowolona z tego, iż tak dużo ludzi go odwiedza. Ciekawostki i informacje ze świata nieruchomości na prawdę robią duże wrażenia! Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *