Wykonanie schodów stromych

W domku letniskowym często zda­rza się, że brakuje miejsca na normal­ne schody na strych, do piwnicy lub na poddasze. Schody są więc bardzo strome i niewygodne, gdyż przesz­kadza umieszczenie schodka nad schodkiem, na którym stoimy. Tę niedogodność można zmniejszyć przez wycięcie schodków i zwężenie ich w jednej części na połowę szero­kość. Przy czym prawy schodek, tj. schodek na prawą nogę, jest zwier­ciadlanym odbiciem schodka lewe­go, tj. schodka na lewą nogę. Miej­sce potrzebne na schody zmniejszy się w ten sposób o połowę lub na takiej samej przestrzeni można mieć schody zdecydowanie wygodniej­sze. Szerokość schodów ustala się na 75 cm, w ostateczności wystarczy 60 cm. Szerokość i wysokość po­szczególnych stopni ustala się w zależności od miejsca, jakie mamy do dyspozycji i wg potrzebnej wyso­kości ciągu schodowego. Najpierw ustala się wysokość stopni v ((pomię­dzy 17 a 25 cm) w ten sposób, by całkowita wysokość schodów, tj. pionowa odległość podłóg obu po­ziomów, które łączymy schodami, dzieliła się bez reszty przez ustaloną wysokość stopnia. Szerokość stopni x przyjmuje się od 25 do 30 cm. Jeżeli odległość między podłogą poddasza i przyziemia wy­nosi 240 cm, to możemy ustalić wysokość schodka v = 20 cm lub 24 cm. Z doświadczenia wynika, że wyso­kość stopni ok. 25 cm jest dla ludzi starszych i dzieci za duża, lepiej więc założyć wysokość 20 cm, a więc 12 stopni. Stopnie i belki policzkowe wykonujemy z drewna świerkowego lub wielolet­niej sosny. Poszczególne stopnie wycinamy z tarcicy o grubości od 45 do 50 cm, tak by jej grubość po obustronnym oheblowaniu wyniosła 38 lub 43 cm. Dbać przy tym należy, by prawa strona (cięta bliżej środka drzewa) była stroną górną. Długość stopni d jest o 40 mm mniejsza niż szerokość schodów (stopnie w belki policzkowe powinny być wpuszczo­ne na taką głębokość, aby grubość belki nigdzie nie była zmniejszona o więcej niż 20 mm), a więc 560 do 710 mm. Stopnie wycinamy piłą taś­mową zawsze po dwa prawe lub lewe z tarcicy długości 96 cm (przy szerokości schodów 60 cm) lub 118 cm (przy szerokości schodów 75 cm). Przednią krawędź lekko ści­namy i dokładnie szlifujemy wszyst­kie stopnie. Belki policzkowe wyko­nujemy z tarcicy o grubości 40 do 50 mm. Długie wycięcia w belkach wy­konujemy piłką usuwając wypełnie­nie dłutem, krótkie zaś nacinamy piłką skośnie, pozostałość także usuwając dłutem. Następnie wykonujemy próbny montaż tzw. na sucho, dokonujemy ostatnich poprawek i ścinamy kra­wędzie. Schody ściągamy trzema sta­lowymi prętami o przekroju 8 do 10 mm, na których końcach nacina się gwinty na nakrętki, które wpusz­cza się w belki policzkowe. Schody rozbiera­my, belki szlifujemy do gładkości, wycięcia i końce schodów (do miej­sca zaznaczonego ołówkiem) pokry­wamy klejem, montujemy całość, ściągamy prętami, sprawdzając zno­wu kąty proste. Po wyschnięciu kleju całość czyścimy i pokrywamy lakie­rem bezbarwnym, najlepiej chemoutwardzalnym, gdyż jest on najbar­dziej odporny na ścieranie. Lakier nakłada się w 2- 3 warstwach zawsze poprzednią warstwę szlifując drob­nym papierem ściernym.

Cześć, mam na imię Rozalia i jestem agentem nieruchomości. Od długiego czasu prowadzę tego bloga i jestem bardzo zadowolona z tego, iż tak dużo ludzi go odwiedza. Ciekawostki i informacje ze świata nieruchomości na prawdę robią duże wrażenia! Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *