Zastosowanie pomp cieplnych

To niewielkie ekologiczne urządzenia służą przede wszystkim do ogrzewania domu. W tym celu pobierają ciepło pochodzące z otocze­nia, czyli tak zwanego dolnego źródła, i przeka­zują je do źródła górne­go – instalacji grzewczej (grzejników lub ogrzewania podłogowego). Działanie pompy można po­równać do pracy lodówki. Ma ona za zadanie chłodzić produkty spożywcze, a efek­tem ubocznym jej pracy jest pobrane od nich ciepło, któ­re jest oddawane do po­mieszczenia. Pompa nato­miast pobiera ciepło z oto­czenia, ogrzewa nim budy­nek, a efektem ubocznym jej pracy jest wychładzanie dol­nego źródła. Do ogrzewania domu nie potrzebuje więc żadnego paliwa, poza prą­dem niezbędnym do napę­du sprężarki, czyli główne­go elementu pompującego energię cieplną z dolne­go źródła. Ilość dostarcza­nej do pompy energii w po­staci prądu jest jednak kil­kakrotnie mniejsza od ilo­ści energii w postaci ciepła przekazywanego do pomiesz­czeń. Pompy ciepła to jedne z najnowocześniejszych urządzeń grzewczych. Są ekologiczne a za pozyskiwane dzięki nim ciepło nie trzeba płacić. Dzięki temu eksplo­atacja jest o wiele tańsza niż kotły na gaz czy olej. Po­nadto pompy ciepła pracują w sposób nieszkodli­wy dla środowiska – urzą­dzenia te nie produkują dy­mu, popiołu ani żadnych in­nych substancji szkodliwych dla środowiska. Aby praca pompy była opty­malna, jej moc musi być do­brana do zapotrzebowania domu na ciepło. Urządze­nie o zbyt dużej mocy może przyczynić się do zwiększe­nia kosztów inwestycji, na­tomiast za małe spowodu­je zbyt częste włączanie się sprężarki.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Cześć, mam na imię Rozalia i jestem agentem nieruchomości. Od długiego czasu prowadzę tego bloga i jestem bardzo zadowolona z tego, iż tak dużo ludzi go odwiedza. Ciekawostki i informacje ze świata nieruchomości na prawdę robią duże wrażenia! Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *